Εσωτερική υποτίμηση και συσσώρευση κεφαλαίου.
Μια κριτική διερεύνηση.
Σεπτέμβριος 2012
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Tι είναι και τι θέλει η μαρξιστική κριτική της οικονομικής θεωρίας, Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα, 2007

Η διεθνοποίηση του ελληνικού καπιταλισμού και το ισοζύγιο πληρωμών, (με τον Γιάννη Μηλιό), εκδόσεις Εξάντας, 1990

Τέλος του αιώνα, τέλος της κρίσης; εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2001

Wage determination and the gender pay gap:
A feminist political economy analysis and decomposition

(σε συνεργασία με την Μ.Καραμεσίνη)
Feminist Economics, 13(1): 31-66, Ιανουάριος 2007
(απαιτείται password)

Ηγεμονία και Ολοκλήρωση. Η διεθνής οικονομία στη δεκαετία του ’90, εκδόσεις Ιαμός, 1994

Reconnection: Countering social exclusion through situated learning
edited by Karen Evans and Beatrix Niemayer
Kluwer, Lifelong Learning Book Series, Vol. 2, 2004

Ανεργία: Μύθοι και πραγματικότητα, συλλογικό έργο, εκδόσεις Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1998

Beyond a Divided Cyprus
edited by Nicos Trimikliniotis and Umut Bozkurt
A State and Society in Transformation, 2012

Οι υπηρεσίες υγείας, από το δημόσιο αγαθό στο εμπόρευμα
Ιούλιος 2010, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Παρουσίαση

Για την σημαία και το έθνος (με την Σώτη Τριανταφύλλου), εκδόσεις Μελάνι, 2007

Μετανάστες στην Ελλάδα, συλλογικό έργο, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2001

Ζητήματα κοινωνικού διαλόγου: Ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλιση, (συλλογικό έργο), εκδόσεις Gutenberg, 2000

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα, Κράτος, Κοινωνία, συλλογικό έργο, εκδόσεις Πατάκη, 1998

Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα, συλλογικό έργο, εκδόσεις Πληροφόρηση, 1992

Οικονομική κρίση και κρατική πολιτική. Η νεοφιλελεύθερη-συντηρητική στροφή στην Ελλάδα σήμερα, συλλογικό έργο, εκδόσεις Κριτική, 1990

Η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ (σε συνεργασία),
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ, Ιανουάριος 2011
Παρουσίαση σε pdf

Οι υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο αγαθό στο εμπόρευμα
Iούλιος 2010, Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Σχετική παρουσίαση

Μισθοί, κέρδη και απασχόληση στις τράπεζες
Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ 2009

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες
Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ 2009

Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον ημικρατικό τομέα της Κύπρου
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ, Φεβρουάριος 2012
Παρουσίαση σε pdf

Οι μισθοί στην Κύπρο. Προσδιοριστικοί παράγοντες και μισθολογικές ανισότητες (με την Ευαγγελία Σουμέλη), Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου, 2008

Ο τομέας των υπηρεσιών, η ανταγωνιστικότητα και η εργασία (με τον Γιάννη Ευσταθόπουλο), εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, 2004

Η ΟΝΕ, οι μισθοί και η απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο, εκδόσεις του Ινστιτούτου Εργασίας ΟΤΟΕ, 1999

Οι μισθοί, η ανταγωνιστικότητα και η ανεργία, εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, 1999

Η ΟΝΕ, οι μισθοί και η ανεργία, εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, 1998

Η μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικό έργο, Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ, 1998

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση 2011
(συμμετοχή σε συλλογικό έργο)
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος 2011
Προσωπική συμμετοχή
H πλήρης έκθεση από τη σελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Η κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2011
(συμμετοχή σε συλλογικό έργο)
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ, Σεπτέμβριος 2011
Παρουσίαση σε pdf

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα (1995-2009),
Μάρτιος 2011, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Κόστος εργασίας, ανταγωνιστικότητα και συσσώρευση κεφαλαίου στην Ελλάδα (1960-1992), εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, 1993

Αναδιάρθρωση και διεθνής εξειδίκευση της Ελληνικής βιομηχανίας, εκδόσεις Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ, 1996

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα (1995-2009),
Ιανουάριος 2011, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

Η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ
(με τους Philip Arestis και Γιάννη Μπίλια)
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ
Ιανουάριος 2011

Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση
(συμμετοχή σε συλλογικό έργο)
Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος 2010
Ολόκληρη η έκθεση

Μισθοί, κέρδη και απασχόληση στις τράπεζες, Νοέμβριος 2009
Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες της Ελλάδας
Οκτώβριος 2009, Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση 2009, Σεπτέμβριος 2009, ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Κεφάλαιο 1 Κατευθύνσεις πολιτικής, Κεφάλαιο 2 Η ελληνική οικονομία 2008-2009, Κεφάλαιο 3 Η οικονομική κρίση, Κεφάλαιο 5 Οι μισθοί, Κεφάλαιο 6 Η απασχόληση και η ανεργία. H έκθεση βρίσκεται στο
http://www.inegsee.gr/ekthesi2009/ekthesi2009.htm

ιδεολογία + βία =c
Αυγή 27 Μαρτίου 2009

Οι δαπάνες υγείας και η δημοσιονομική πολιτική μετά την κρίση,
Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση,
τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 3-6 Δεκεμβρίου 2008

Θεσμοί και πολιτικές ενεργούς γήρανσης (
Κεφάλαιο 3), Παρατηρητήριο Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου, 2008. Power Point Κεφαλαίου 3 (Institutional Context and Policies on Active Ageing: European Practices and Challenges for the Cypriot Labour Market. Nicosia: Department of Labour, 2008)

Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος εκάστου έτους
2008
Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 5, Μέρος 7 και Μέρος 10
2007 (Κεφάλαια 1 έως 5 και 8. Μέγεθος αρχείου pdf 1.8 ΜΒ)
2006
Μέρος Ι, Μέρος ΙΙ, Μέρος ΙΙΙ, Μέρος IV
2005 (
Κεφάλαια 1 έως 7, μέγεθος αρχείου pdf 1.6 ΜΒ)

Η οικονομική πολιτική και η ανεργία κατά το 1996-1997. Τευχη Πολιτικης Οικονομιας, Μάρτιος 1997

Αναδιάρθρωση και διεθνής εξειδίκευση της ελληνικής βιομηχανίας, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 1996

Οι επιπτώσεις της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στην απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας. ΓΣΕΕ. Οκτώβριος 1995

Αριστερή τρομοκρατία, δημοκρατία και κράτος (με την Σώτη Τριανταφύλλου), εκδόσεις Πατάκη 2003

Μισθολογικές ανισότητες, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι
και σύγκλιση των μισθών στην Κύπρο με τον μέσο όρο της ΕΕ
,
Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕΚ ΠΕΟ (παραδοτέο στο Ινστιτούτο Προώθησης Έρευνας της Κύπρου), Δεκέμβριος 2007
Βιβλίο με βάση την μελέτη
Οι μισθοί στην Κύπρο, 2008

Η κυπριακή οικονομία και η απασχόληση,
Ινστιτούτο Εργασίας Κύπρου ΠΕΟ, Απρίλιος 2008

The Greek economy 1960-2008. Growth, production structures and labour markets, Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ, Αθήνα, Νοέμβριος 2008

Προσδιοριστικοί παράγοντες του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών
και γυναικών στην Κύπρο,

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας Σεπτέμβριος 2007

Wage determination and the gender pay gap:
A feminist political economy analysis and decomposition

(σε συνεργασία με την Μ.Καραμεσίνη)
Feminist Economics, 13(1): 31-66, Ιανουάριος 2007
(απαιτείται password)

Παρουσίαση
Wage Differentials in Greece,
Hellenic Observatory, The European Institute,
London School of Economics, 16 Ιανουαρίου 2007 (1,7 ΜΒ)

EU integration, changing gender roles and
international migration flows;drivers of change
in the Greek employment model
,
(DYNAMO) Dynamics of National Employment Models, 2006

Οργανωσιακή μάθηση. Θεωρητικές βάσεις, αρχές και μέθοδοι. (Κεφάλαια 1 έως 4), Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, Αύγουστος 2005, εκδόσεις Παπαζήσης

Συσσώρευση και κερδοφορία του κεφαλαίου στην Ελλάδα (1964-2004)
περιοδικό Θέσεις, τεύχος 91, περίοδος: Απρίλιος - Ιούνιος 2005

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μετά το 2006. Μακροοικονομικά ζητήματα. Έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας (Υπουργείο Ανάπτυξης) για λογαριασμό της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, Σεπτέμβριος 2004

Για την έννοια του συλλογικού εργάτη
Τεύχος 5, περίοδος: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1983

Αυτοματοποίηση της παραγωγής και συλλογικός εργάτης
περιοδικό Θέσεις, Τεύχος 4, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1983

Συλλογικός εργάτης ή εργάτης μάζα; (Σημειώσεις για μια κριτική του εργατισμού)
περιοδικό Θέσεις, Τεύχος 3, περίοδος: Απρίλιος - Ιούνιος 1983

Η ΟΝΕ, οι μισθοί και η ανεργία. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Οκτώβριος 1998. Περίληψη του ιδίου δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Πολιτική Οικονομία 3/1998
Στρατηγική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιών του Αιγαίου. Μελέτη για το πρόγραμμα ΣΕΜΕΣ, για λογαριασμό της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, Ιανουάριος 2004

Re-Entering Transformable Labour Markets and the role of Vocational Education and Training (with Patiniotis N. & Kondyli D.) in Karen Evans & Beatrix Niemeyer (eds.) (2004), Reconnection: Countering social exclusion through situated learning, Kluwer, Lifelong Learning Book Series, Vol. 2

Convergence réelle, taux de change et accumulation du capital en Grèce (1990-2002), (σε συνεργασία), 53eme Congres de l'Association Internationale des Economistes de Langue Française, Athènes 26-28 Mai 2003

Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Schiesser Pallas (Πάλκο) και προτάσεις. Έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασμό του Σωματείου Εργαζομένων της Schiesser Pallas. Μηνιαίο .Δελτίο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ιούλιος 2003

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα, περιέχεται στον συλλογικό τόμο Τα στελέχη του τραπεζικού
τομέα στην Ελλάδα: Όροι Αμοιβής & Εργασίας
, έκδοση Ινστιτούτου Εργασίας ΟΤΟΕ, 2003.
Το κείμενο στην
αγγλική γλώσσα

Greece in EMU: Low Structural Competitiveness might become a limit to growth, Cyprus Journal of European Studies, Vol.1, No.2 Spring 2002

Οι μισθοί στον τραπεζικό τομέα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνείς συγκρίσεις, ΟΤΟΕ, Φεβρουάριος 2001

The Future of the Labour Market and New Forms of Collective Worker. The economic background of re-entering the labour force και School Dropouts in Greece and their Training Needs, ως συνεργάτης του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πάτρας, στα πλαίσια του προγράμματος Re-enter. Φεβρουάριος 2001.

Wages and Labour Market Flexibility in the EMU, 23rd Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation July 12-15 2000, Manchester, (in coll.)

ΟΝΕ, Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Πολιτική (σε συνεργασία με τον Γ. Ευσταθόπουλο), Κεφάλαιο 1 της μελέτης του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Ανταγωνιστικότητα, ΟΝΕ και Διαρθρωτικές Αλλαγές, Οκτώβριος 2000

Οι επιπτώσεις της ΟΝΕ στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις του τραπεζικού κλάδου, Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ, Μάρτιος 1999

Οι επιπτώσεις της μείωσης του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες στην κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών, περιέχεται στο Η μείωση του χρόνου εργασίας, Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ, 1998.