Με τον Χρήστο Σύλλα, στο RadioBubble, 17 Μαρτίου 2012

syllas20434_2012-03-17T13_11_16-07_00