Για την κρίση 3, Πρωτοβουλία Νομικών για την Ελευθερία